کمبود نیتروژن N
نیتروژن یکی از عناصر پرمصرف است که رشد و نمو گیاهان را از نظر کیفی و کمی تضمین میکند.

نیتروژن در ساختمان سلولهای گیاهی بصورت پروتئین، اسیدهای نوکلئیک، کلروفیل ( سبزینگی )  شرکت دارد.


کمبود این عنصر موجب : 1-  پریدگی رنگ و کوتاهی برگها، 2-  ضعف رویشی و ساختار ریشه ای، 3-  کوتاه شدن نواحی میان گره ای، 4-  کم شدن محصولات ( بدلیل ضعف تشکیل میوه و رشد آن )، 5-  نقص در رسیدن کامل میوه، 6-  کم شدن قند میوه و حساسیت بیشتر به بیماریهای فیزیولوژی مانند ( لکه تلخیها، رنگ پریدگی، شیشه ای شدن و ....) در مدت انبارداری می شود . به جهت حرکت روان نیتروژن از اندامهای مسن به طرف جوانه های انتهایی جوانتر مانند گلها، میوه و دانه ها، زردی ناشی از کمبود ازت بیشتر در برگهای مسن گیاه مشاهده می شوند.


بیشترین جذب نیتروژن در درختان میوه به هنگام باز شدن شکوفه ها و تشکیل میوه می باشد.نیتروژن باید در این دوران به مقدار لازم در اختیار درخت قرار گیرد و طوری تنظیم شود که در زمان رسیدن میوه ها به حداقل برسد، زیرا محلول پاشی دیرهنگام مانع توسعه رنگ میوه می شود.


ازدیاد نیتروژن موجب دیر رسیدن میوه و کاهش باردهی ( که بر اثر تغذیه رقابتی بین میوه و غنچه ) و همچنین کاهش جذب پتاسیم می گردد .


این شرکت با معرفی محصول AMINOSUPER با داشتن مقدار 6.5% نیتروژن،  44% انواع اسیدهای آمینه  کمک بسیاری در جهت رفع محدودیتهای ذکر شده بعلاوه افزایش مقاومت به انواع استرس، افزایش تشکیل میوه و کم کردن ریزش میوه، کاهش و درمان انواع بیماریها و نماتدها نموده است.


 

کاتالوگ
محصولات مرتبط Aminosuper
®CRYSTAL MONIO