کمبود پتاسیم K
پتاسیم یکی از عناصر پر مصرف که در کیفیت و مبارزه با تنشها نقش به سزائی دارد.

پتاسیم در متابولیسم مواد قندی و پروتئین نقش یک رابط را دارد. پتاسیم در بسیاری از فعالیتهای آنزیمی به عنوان کاتالیزور عمل میکند. تنظیم کننده قند میوه ها، کاهش دهنده ترشی از بین اسیدهای اشباح شده و افزایش دهنده شیرینی در میوه . در نهایت پتاسیم تاثیر مهمی در اندازه، رنگ و طعم میوه دارا می باشد.


کمبود پتاسیم موجب بی نظمی در سنتز پروتئین، در نتیجه کند شدن عمل رسیدن میوه، خشک شدن لبه برگها و نوک گیاهان، تولید محصولاتی بی رنگ و میوه های کوچک که قابل نگهداری نمی باشند و همچنین موجب کاهش لینگنینی شدن ( چوبی شدن ) شاخه ها و در نتیجه کاهش مقاومت به سرما میگردد . کمبود آن ابتدا در برگهای پیر نمایان می شود.

کاتالوگ
محصولات مرتبط ®Solu sop
Fertital 15-05-30+2Mgo
POTASSIO 30