کمبود منیزیم Mg
منیزیم به عنوان اتم مرکزی کلروفیل محسوب میگردد و طبیعتا کمبود آن در گیاه سبب کاهش میزان کلروفیل و موجب کلروز می گردد.

با افزایش منیزیم در برگهای گیاهان سبزینگی گیاه افزایش یافته و چرخه سوخت و ساز گیاه تقویت می شود. منیزیم در ساخته شدن روغن در گیاه دخالت داشته و بهمراه گوگرد سبب افزایش مقدار روغن در گیاهان روغنی ( افتابگردان، کلزا و ...)  می گردد.


کمبود منیزیم در باغهای مرکبات، انگور، مزارع ذرت، گندم، پنبه، نیشکر، چغندر قند، علوفه، سیب زمینی، چای و حتی برنج مخصوصاَ در شمال کشور ( به دلیل آبشویی فراوان) و در غرب کشور ( به دلیل کمی منیزیم در سنگهای مادری و آب آبیاری) به صورت پنهان بوده و در این شرایط مقاومت گیاهان در برابر خطرات سرما زدگی کاهش    می یابد.


کمبود منیزیم بیشتر در برگهای پیر مشهود است.


مناسبترین نسبت پتاسیم به منیزیم ( K / Mg ) در برگهای انگور: 5 ، در مرکبات: 4 ، چغندر قند: 4، آفتابگردان: 3 می باشد.کاتالوگ
محصولات مرتبط Aminosprint Magnesio
®EPSO top