AGRON DRIP
آگرون دریپ 6-4-6 یک فرمول مایع، به ویژه جهت درمان برروی محصولاتی در مرحله رشد رویشی و رشد میوه می باشد.
این محصول موجب افزایش فعالیت بهتر سوخت و ساز،  فعالیت آنزیمی ، محرک رشد می باشد که بیشتر در دوره رشد رویشی استفاده می شود.برای اطلاع از مقدار و نحوه مصرف به کاتالوگ مراجعه کنید
کاتالوگ کاتالوگ را از اینجا دانلود کنید
محصولات مرتبط