ماکرومیکس 8-7-6 Macromix
کود کامل مایع به همراه عناصر ریز مغذی

کود اپیکا  یک فرمول برای تمام محصولات باغی از جمله پرتقال، لیمو، 

نارنگی، نارنج و درختان زینتی مرکبات می باشد.  پتاسیم و 

ریزمغذی ها موجب کیفیت محصول و افزایش میزان ویتامین C می شود.
کاتالوگ
محصولات مرتبط