پلکس Plex 7-7-7
کود کامل مایع با ترکیب متعادل از عناصر ماکرو

کود اپیکا پلکس 7-7-7 دارای فرمولاسيون مايع و با توجه به ترکيب متعادل اين محصول

 جهت رشد و عملکرد انواع گياهان زراعي، باغي، سبزی و صيفيجات ، گل و گياهانزينتي و

گياهان علوفه ای مناسب مي باشد.
کاتالوگ
محصولات مرتبط