کلسی بور Calsibor
کود مایع متشکل از اکسید کلسیم و بور برای انواع محصولات مختلف ازجمله درختان میوه ، مرکبات ، باغبانی، غلات و جبوبات و محصولات زراعی توصیه می گردد.

كود مایع کلسی بور ، دارای مقدار بالایی کلسیم جهت جلوگیری از اختلالات فیزیولوژیکی شایع

در تغذیه گیاه از جمله نوک سوختگی در برگ کاهو، پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی ، خیار، فلفل

و هندوانه، ترک خوردگی میوه در هلو ، شلیل ، گیلاس و انگور می باشد.

از ویژگیهای دیگر این محصول ترکیب کلسیم به همراه بور می باشد که عنصر بور نقش بسیار مهم 

و غیر قابل جایگزین در تسهیل انتقال کلسیم به بافت گیاه را دارد.
کاتالوگ
محصولات مرتبط