پتاسیم K30
کود مایع حاوی 30% پتاسیم وزنی

اپیکا پتاسیم 30 يک کود مايع،  توليد شده از مواد اوليه با کيفيت بالا و غني از پتاسيم.

اين عنصر نقش اساسي در سوخت و ساز قندها و پروتئين ها ، انتقال در آنزيم های

مختلف و فعاليت های کاتاليزور دارد.   همچنين پتاسیم بر مقدار قند ميوه- کاهش

اسيديته میوه جهت اشباع و افزايش گلوکز و چوب شدگي تاثير مي گذارد. 
کاتالوگ
محصولات مرتبط