حضور 2 سال متوالی در نمایشگاه گل و گیاه و صنایع وابسته آمستردام هلند با برند اپیکا و گروه تولیدی علی مددی

Presence for 2 consecutive years in the exhibition of flowers and plants and related industries (IFTF) AMSTERDAM, HOLLAND with Epika brand and AliMadadi production group