AGRON CALMAG
آگرون کال مگ ، محصول مایع با غلظت بالایی از اسیدهای آمینه آزاد و الیگوپپتیدها، که در آن کلسیم و منیزیم به شکل کمپلکس با بخش آلی می باشد.
این محصول موجب جلوگیری از بروز اختلالات اصلی فیزیولوژیکی ناشی از کمبود کلسیم و کمبود منیزیم می شود



برای اطلاع از مقدار و نحوه مصرف به کاتالوگ مراجعه کنید
کاتالوگ
محصولات مرتبط