اپیکا کامگ K Mag
کود پودری کاملا محلول در آب حاوی پتاسیم، منیزیم و گوگرد

- اپیکا  کامگ،  یک  ترکیب  ویژه  پتاسیم  با  سطح  بالایی  از  منیزیم  و  گوگرد  که مناسب  برای انواع درختان (میوه، انگور، صیفی و سبزی و سیب زمینی و ...)می باشد.

 - این محصول موثر در کاهش pH خاک، در نتیجه قابل مصرف در انواع خاکها است.

-  مناسب برای گیاهانی که نیاز فراوانی به  گوگرد  دارند  ( گیاهان روغنی، آفتابگردان، کلم، کاهو و پیاز). 

- همچنین  گوگرد  می تواند تاثیر استفاده نیتروژن در گیاهان را بهبود بخشد.

-  عناصر پتاسیم، منیزیم و گوگرد دارای اثرات معنی داری در کیفیت و عملکرد محصولات کشاورزی می باشند.

-  این محصول  عملکرد آنزیمها بخصوص سنتز پروتئین، تولید کربوهیدراتها و ویتامین A را کنترل می کنند.

-  همچنین قابلیت انبارداری، کیفیت و طعم میوه بهبود می یابد.
کاتالوگ
محصولات مرتبط