اپیکا سولو پتاس
اپیکا سولفات پتاسیم یک کود شیمیایی پرمصرف است که به عنوان منبع پتاسیم و گوگرد مورد استفاده قرار می گیرد
اپیکا سولفات پتاسیم یک کود شیمیایی پرمصرف است که به عنوان منبع پتاسیم و گوگرد مورد استفاده قرار می گیرد.سولفات پتاسيم محلول درآب ، توسط آبياري و سيستم قطره اي قابل مصرف ميباشد. کود پتاسیم معمولاً برای بهبود عملکرد و کیفیت گیاهان در حال رشد به خاک هایی که قادر به تأمین کافی این ماده مغذی نیستند، اضافه می شود. 
کاتالوگ
محصولات مرتبط